Organizatia detine resurse adecvate pentru a putea demonstra ca produsele sunt realizate conform obiectivelor sale privind calitatea. Capacitatea resurselor sale de a satisface cerintele proceselor sistemului de management proiectat, este analizata potrivit planificarii de catre management.

  • Elaborarea de proceduri documentare pentru efectuarea activitatilor cu identificarea clara a resurselor necesare;

  • Asigurarea resurselor necesare îmbunatatirii comunicarii inter-compartimentale, dar si cu parti externe organizatiei (telefonie, internet, fax, retea intranet, etc.);

  • Instruirea personalului prin oranizarea permanentă de cursuri autorizate, ținute de specialiști și profesioniști din domeniu. Furnizarea informațiilor de instruire în toate situatiile în care se identifica un decalaj al capabilitatii personalului în raport cu cerintele.
  • Asigurarea de scule, echipamente si tot ce este necesar desfasurarii corespunzatoare a proceselor de executie, potrivit elementelor prezentate în procedurile anexa ale acestuia manual.

  • Asigurarea standardelor si reglementarilor nationale si internationale aplicabile pentru tehnologiile utilizate;

S.C. ANDREM STRATEGY S.R.L. dispune de:

  • Utilaje, echipamente specifice activitatii de lucrari in instalatii electrice si mijloace de transport si de o infrastructura ce permite desfasurarea în conditii de conformitate a activitatilor sale.

  • Capacitatile si dotarile necesare pentru realizarea lucrarilor in instalatii electrice de medie si joasa tensiune,

  • AVIZ BRML –pentru exercitarea activitatii de montare mijloace de masura * ATESTATE ANRE de tip D1, D2, E1, E2- proiectare si executie linii electrice aeriene si subterane, posturi de transformare, statii electrice

  • Capacitatile si dotarile necesare pentru realizarea lucrarilor in instalatii electrice de medie si joasa tensiune

Harta de acoperire